PANITIA LDKO 1

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN ORGANISASI 1
KAJIAN MAHASISWA UNSERA
( L D K O  1  K A M U S )
PERIODE 2009-2010


Penanggungjawab             : Sobandi
Ketua Pelaksana                : Egi Adam Hadiddiansyah
Sekretaris                          : Sri Ulfa Hidayati
Bendahara                         : Solihah
Bidang-bidang                   : 


    1. Acara
 • Pipit Fitriani
 • Pelita Sari
 • Mutiara
 • Humaidy
 • Farid Waldi
 • Samakhrozal Haqiqi

    2. Kesekretariatan
 • Vincent
 • Debby Febriani
 • Topan Hidayat
 • Suparti
 • Reka Mulyatika
 • Agnes Aprillia

 3.  Konsumsi
 • Amar Amrullah
 • Ii Nurasiyah
 • Asep Komarudin
 • Resti
 • Dian Ayu Valentina

  4.  Pubdekdok
 • Saepudin
 • Rokhmat Sudiana Bakhtiar
 • Yuswan Abdillah
 • Dani Ramdhani
 • Ibnu Mas’ud
 • Yopi Sopiyana
 • M. Taufiq
 • Ahmad Romdhani
 • Murtadho
 • Adnan

   5. Humas
 • Hobir
 • Desi Yuli Puji Lestari
 • Dede Heriyawan
 • M. Arif Napia
 • M. Yahya
 • Ade Ria Muslim

   6.  P3K
 • Wina
 • Bayu Sukma Permana
 • Agung Suseno
 • Indah Suhendah
 • Nurhayatun Nufus
 • Dwy Arif


* Bagi Anggota KAMUS yang Namanya Belum Tercantum, Harap Menggubungi
   Ketua Pelaksana Saudara Egi Adam Hadiddiansyah
* Mohon Kerjasamanya.
* Unduh Pdf disini
                                                                               ttd
                                                                               Ketua Umum KAMUS


                                                                               Sobandi